Transparència

La Llei 19/2014, de 29 de desembre de transparència, accés a la informació pública i bon govern, neix de la necessitat de regular a nivell autonòmic conceptes bàsics com són la transparència, l’accés a la informació, el bon govern i el govern obert per poder parlar d’una administració que dona compliment al principi de legalitat i de qualitat en els seves actuacions.

Tot i que la Llei de transparència és una llei pensada i redactada per a l’Administració, i no per a les entitats del tercer sector, dels seus preceptes també es deriven obligacions aplicables a totes aquelles entitats vinculades i a les persones físiques i jurídiques que tenen relacions de manera directa amb l’Administració pública.

Així les entitats sense ànim de lucre obligades per aquesta llei són les que segueixen:

  • Aquelles entitats que presten serveis públics.
  • Aquelles que reben subvencions o ajuts públics.
  • Aquelles entitats adjudicatàries de contractes amb l’Administració pública.

 

El concepte transparència a les organitzacions vol dir:

  • La claredat en tot allò que l’organització fa o no fa.
  • La qualitat que permet a tothom que es relacioni amb ella conèixer i descobrir el funcionament i identitat de l’entitat.

La Federació de Grups Amateurs de Teatre de Catalunya creu que és important garantir la transparència a les entitats sense ànim de lucre, perquè:

  • Genera confiança, interna i externa.
  • Dona legitimitat.
  • Ajuda a complir amb la missió de l’entitat.
  • Dona coherència com a organització.

És per això que coneixem la llei de transparència, l’hem treballada, la tenim present i és present a la nostra pàgina web.