Articles

Imprimeix

MANIFEST II Congrés

 

 

II CONGRÉS INTERNACIONAL DE GRUPS AMATEURS DE TEATRE DE CATALUNYA. OCTUBRE 2021

MANIFEST

 

 

Ens comprometem amb la llengua. Els grups amateurs som l'essència del teatre modern expressat en català.
Des de finals del segle XIX fins els nostres dies, mai hem deixat de fer teatre en la nostra llengua
Constatem que el món dels grups amateurs de teatre a Catalunya està mes viu que mai: representem un
element cabdal en el marc cultural i social del nostre país. Cada cap de setmana, arreu del nostre país, es fan
més de 100 representacions teatrals. Hi convivim prop de 1.000 grups. Apleguem més de 30.000 persones i
arribem a més de 2.000.000 d’espectadors anuals.
Marquem un punt d’inflexió amb les resolucions que n’hem tret: senyalem les bases del nostre demà i
elaborem un projecte de futur, a través de les propostes aportades pels grups i el debat dut a terme en el
marc de les tres ponències.
Fem visible la feina que realitzen les diverses agrupacions teatrals, des la seva pròpia diversitat, en els sectors
culturals, educatius, socials i altres, i incorporem la utilització de les noves eines informàtiques i les xarxes
socials. I impulsem la seva presència a tots els mitjans de comunicació.
Apostem per la innovació, per les noves formes d’expressió de les arts escèniques, per disposar d’un sector
teatral que treballi també per un món més sostenible. Recolzem els projectes de nova creació en muntatges
teatrals.
Reivindiquem les polítiques d’igualtat de gènere, polítiques que permeten una equitat en les juntes
directives i en els quadres escènics. Donem una major visibilitat a les dones autores.
Integrem. Som un moviment clau en el procés d’integració i inclusió social, amb una activitat que aplega des
de la infantessa fins a qualsevol edat, tothom hi té cabuda, sigui quina sigui la seva procedència, la seva
cultura, les seves creences, etc. La diversitat ens fa més forts i ens dona la força d’equip que s’expressa dalt
de l’escenari.
Creiem en el paper dels joves dins el futur dels grups amateurs de teatre. Promocionem clarament els
intercanvis entre grups juvenils, cal portar teatre fet per joves a les sales, cal creure en el teatre fet per joves.
Internacionalitzem el treball dels grups amateurs de teatre a través de la seva representació a CIFTA i AITA.
Establim un treball en xarxa amb les diverses Federacions i Confederacions nacionals i internacionals.
Reclamem amb força i veu ben alta el reconeixement institucional que ens correspon pel nostre paper: la
capil·laritat territorial i la voluntat de continuar sent un referent en el món cultural i social del nostre país.
Estimem el teatre. Som persones que hi dediquem hores de forma no professional, i ho fem amb un alt nivell
de qualitat com queda palès en els diferents espectacles que portem a terme.
Treballem i seguirem treballant. Hem fet molt en aquest II congrés. Hem de fer molt més.


Visca el teatre!


Catalunya, 30 d’octubre de 2021