II Fòrum Internacional de Teatre Amateur de Llengües Grecollatines.

S’ha celebrat al Marroc el mes de maig. Amb la participació de membres de la Federació.

II Fòrum Internacional de Teatre Amateur de Llengües Grecollatines.
II Fòrum Internacional de Teatre Amateur de Llengües Grecollatines.

Els passats dies 17, 18 i 19 de maig s'ha celebrat a Saïdia, al Marroc, el II Fòrum Internacional Teatre Amateur de Llengües Grecollatines. Organitzat per CIFTA, la confederació que agrupa diferents federacions de territoris com Itàlia, França, Suïssa, Bèlgica, Quebec, Marroc, Algèria, entre d'altres, ha congregat a la ciutat marroquina més de 70 representants de les diferents organitzacions.

De la Federació de Grups Amateurs de Teatre de Catalunya, hi hem assistit juntament amb els representants de la Federació Valenciana. En el Fòrum, s'han celebrat conferències, debats i representacions de la mà de les diferents delegacions. Tres dies d'intercanvi d'opinions, idees, maneres de fer, impressions o problemàtiques amb cultures potser no tan diferents que ben segur que ens enriquirà com a federació.

En definitiva, fer sentir la nostra veu, el funcionament de la FGATC, els nostres parers i les problemàtiques que compartim els grups amateurs que fem teatre arreu dels territoris grecollatins. A més, actualment és la nostra federació la que ostenta la presidència de CIFTA i per tant, la FGATC ha tingut una rellevància important en l’organització d’aquest esdeveniment.

Aquesta segona edició del Fòrum de Teatre Amateur, capitanejat per la federació marroquina, a qui volem agrair l'acolliment i el bon fer, ha diferit substancialment del primer, organitzat fa dos anys per la nostra federació. Principalment, s'ha optat per l'intercanvi d'opinions i la generació de debat i coneixença entre els diferents representants. Entre altres temes d'actualitat que ressonen en el si dels diferents grups amateurs, s'ha abordat la qüestió de la comunicació amb els grups i les federacions, els drets d'autor o la incorporació de noves tecnologies com l'audiovisual al teatre amateur. Han estat els tres grans eixos temàtics dels quals desgranem a continuació diferents aportacions i conclusions:

La gran majoria de federacions apunten com, en el cas de les xarxes socials, Facebook arriba a un tipus de públic concret, normalment de major edat i Instagram apropa les diferents informacions que es pretenen comunicar als més joves. Tiktok no sembla una xarxa social especialment útil en el nostre cas. YouTube, en canvi, es converteix en una eina àmpliament utilitzada. En el cas de la federació belga, es posa de manifest l'èxit de la comunicació amb els grups a través de newsletters mensuals que fan arribar als seus associats. Hi dediquen importants recursos econòmics i humans. També surten recurrentment eines de pagament com Mailchimp per facilitar la comunicació amb els associats. Igualment, la federació belga ha iniciat una mini-sèrie de YouTube que reporta resultats interessants. Pel que fa als espais web, hi ha diferents federacions que utilitzen formats de pàgina web estàtica com a eina de presentació de l'entitat i sense incorporació dinàmica de nous materials. En canvi, federacions com la nostra, la utilitzem com un recurs canviant d'incorporació d'informació a diari.

El segon eix temàtic és el dels drets d'autor. La Josefina Altés, membre de la FGATC, fa un repàs del funcionament d'aquests a l'estat espanyol. Pràcticament la totalitat dels representants expliquen com no és una qüestió de fàcil tractament i com molts grups s'han vist obligats a no estrenar projectes per falta d'autorització. En el cas suís, per exemple, la federació assumeix una part petita dels drets de les obres per tal de facilitar als grups l'assumpció d'aquests. Igualment, les autoritzacions de drets en aquest cas són per l'obra completa i no per representació. Per altra banda, també s'ha posat de manifest com hi ha obres que és possible representar-les en determinats països però no en altres. Cada cop hi ha més agències de gestió de drets d'autor arreu dels territoris i això dificulta la tramitació d'aquests a l'hora de saber qui és el representant dels autors. Fins i tot genera diferents formes de tramitació depenent de l'agència de representants.  Es remarca també com és important tenir en compte els drets de traducció i adaptació de les obres. El traductor o adaptador també ha d'autoritzar la representació. Alguna federació apunta com, en molts casos, pot generar drets d'autor la incorporació de música als espectacles, tant per la part de l'autoria de la peça musical com per l'autoria del text. Finalment, pel que fa a les exclusivitats concedides, per exemple, a companyies professionals, aquestes poden anar territorialment en termes de país, regió o internacional o en termes lingüístics: territoris francòfons o castellanoparlants, entre altres.

Per acabar, el tercer bloc temàtic abastava la incorporació de formats audiovisuals en els espectacles teatrals del món amateur. Després d'una xerrada per part del representant de la federació italiana, expert en aquesta temàtica, es clou el congrés amb una valoració molt positiva de totes les xerrades.

A banda de les conferències i debats, els assistents també hem pogut gaudir de diferents espectacles teatrals de la mà de grups valencians, luxemburguesos, belgues i els locals de Tànger.

Després de tres dies de treball, intercanvi de parers, aprenentatges i coneixements de la cultura marroquina, els representants de la FGATC retornem a Catalunya per transmetre, aplicar i difondre les conclusions i enriquiments del Fòrum.

Video resum del que ha estat el Fòrum