AITA/IATA Assemblea General

La Federació participa a l’Assemblea General que té lloc a Decebren, Hongria (llegir més)

AITA/IATA Assemblea General
AITA/IATA Assemblea General

En Josep Porta, sotspresident, i en Ramon Costa, vocal, son a Decebren, Hongria, per participar en la 39 Assemblea General de l’Associació Internacional de Teatre Amateur AITA/IATA en representació de la Federació. La Federació va ser nomenada Centre Nacional a l’assemblea de l’any passat.

Actualment formen part d’AITA/IATA 32 Centres Nacionals i 59  membres associats, amb una representació de 54 països. 

AITA/IATA promou la cooperació transfronterera, l'enriquiment artístic i un sentiment d'unió universal. Realitza congressos mundials, festivals internacionals, tallers i simposis, publicacions informatives, cursos de formació, programes per a nens i joves i gestiona el patrocini financer d'esdeveniments culturals transfronterers. Tot plegat sota la directriu principal de l'entesa universal i l'educació a través del teatre.

Enllaç a pàgina web AITA/IATA

Durant aquests dies es varen celebrar multitud d’activitats com tallers, col·loquis i teatre amb companyies d’arreu del món englobant diverses disciplines.

L’Assemblea es va celebrar a la Universitat de Debrecen, amb gran assistència de participants. Es va poder veure que després de la COVID, el teatre torna a reneixer amb molta força. La prova és que ha augmentat considerablement la xifra de membres i associats.

A destacar la renovació de càrrecs, l’aprovació de les finances d’aquest periode i la  confirmació de l’Assemblea General per l’any 2025 a Mónaco. Va quedar pendent de propostes on celebrar l’Assemblea de l’any 2024.