Dia Mundial del Teatre

Coordinadora Barcelona

Dia Mundial del Teatre
Dia Mundial del Teatre

Grups participants:

Grup Teatral Antifaz; Associació Teatral El Partiquí; Centre Sant Pere 1892; Dinàmics Teatre; La Coquera Teatro; Grup de Teatre de Les Corts; Grup de Teatre Alisos; Magma 2011 La Serreta; Ocellassos de Sant Oleguer; Casal Corpus; Vada Retro.