Necessitem una persona què sàpiga llenguatge de signes

El grup Illets d'Abrera necessita una persona què sàpiga el llenguatge de signes per l'obra què estan assagant. No caldria anar-hi als assatjos, es faria una gravació. Si esteu interessats poseu-vos en contacte amb la M. Rosa Lara al telèfon 93 770 31 51 o al mail m.rosalara@hotmail.es 

Gràcies.